1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Centrum Cyberbezpieczeństwa ul. Rynek Solny 1/6,6A,7  22-400 Zamość, z którym może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób: 

– listownie na adres: ul. Rynek Solny 1/6,6A,7  22-400 Zamość 

– przez e-mail: [email protected] 

 

  1. Inspektor ochrony danych

Centrum Cyberbezpieczeństwa powołało inspektora ochrony danych osobowych. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Rynek Solny 1/6,6A,7  22-400 Zamość 

2) przez e-mail: iod@cc.gov.pl 

 

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konkursie CTF 153+1, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji szkolenia konkursu, udokumentowania jego przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konkursie organizowanych przez Centrum Cyberbezpieczeństwa, także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do przesyłania informacji dotyczących rekrutacji w Centrum Cyberbezpieczeństwa. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz odrębnie w przypadku innych szkoleń bądź wydarzeń organizowanych przez współorganizatorów), oraz art. 6 ust. 1 lit. e (organizowanie przez Centrum Cyberbezpieczeństwa wydarzeń realizowane w ramach pełnionych przez nie zadań publicznych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem na adres: [email protected] co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w szkoleniu/spotkaniu będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez współorganizatorów. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniu/spotkaniu, konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

 

  1. Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 

 

  1. Informacja o zamiarze przekazywania danych do państw trzecich i organizacji

międzynarodowych 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania szkolenia/spotkania, mogą być wykonywane w jego trakcie fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach należących do Centrum Cyberbezpieczeństwa. 

 

W przypadku gdy wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy internetowej umożliwiającej rejestracje dźwięku i obrazu, a nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach informacyjnych oraz promocyjnych Centrum Cyberbezpieczeństwa, prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania wydarzenia. 

Comments are closed.

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu CTF 153+1
Więcej o CC
Close Search Window
Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
Polityka Prywatnści
ROZUMIEM